Svalövs kommun

Förskola

Barn och lärare i förskolan.
Läs mer om kommunala förskolor och fristående förskolor. Länk till Kommunala förskolor. Länk till fristående förskolor.

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar.

Vad är förskola?

Förskolan är en egen skolform och styrs av en läroplan med mål och riktlinjer som ska följas.

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga.

Ansök om kommunal förskoleplats

Vad är allmän förskola?

Alla tre- till femåringar har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka under skolans läsår. Rätt till plats gäller från och med höstterminens start det år då barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan ingår som en del av den vanliga förskoleverksamheten. Barnen erbjuds plats på någon av de förskolor som finns så nära hemmet som möjligt. Förläggningen av tiden beslutas av områdeschef i respektive område

Placering

Barnet ska enligt kapitel 8, § 14 i skollagen (SL), utifrån kommunens gemensamma kö erbjudas en plats senast fyra månader efter registrerat ködatum. Vid önskemål om en bestämd förskola eller nattomsorg lämnas ingen tidsgaranti.

Vid placering tas, förutom anmälningsdatum, också hänsyn till verksamhetsform, omsorgstid, barnets ålder, eventuell förtur samt barngruppens sammansättning. Läs mer i "Regler och taxor för barnomsorgen" se länk i gula fältet till höger på sidan.

Publicerad: 2021-10-11

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun