Svalövs kommun

Förvaltningsledning

Kommunchef

Stefan Larsson
0418-47 50 20, e-post

Ekonomichef
Jane Bergman
0418-47 50 70, e-post

Utbildningschef

Hans Dahlqvist
0418-47 50 35, e-post

Socialchef, vård och omsorg
Madeleine Moberg
0418-47 50 00 (växeln), e-post

Socialchef, social sektor
Mikael Lindberg
0418-47 53 52, e-post

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91, e-post

Administrativ chef

Michael Andersson
0418-47 50 25, e-post

HR-chef

Cecilia Hagström
0418-47 54 25, e-post

Utvecklingschef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20, e-post

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24, e-post

Publicerad: 2020-03-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun