Svalövs kommun

Våld i nära relationer

Alla har rätt att leva utan kränkningar, hot eller våld!

Du har rätt att bemötas med respekt!

Vad är våld egentligen?

Våld kan vara fysiska slag och kränkningar, men även psykiska kränkningar. Det kan också vara att bli kontrollerad och hindrad i sina handlingar och i sin rätt att bestämma över sig själv och göra egna val. Det kan vara att du blir utsatt för knuffar, slag och misshandel. Det kan innebära att du blir hotad, nedvärderad eller kontrollerad. Att se och höra kränkningar mot andra som står dig nära är också en form av våld mot dig.

Brottsförebyggande rådet uppger att antalet anmälda misshandelsbrott mot såväl män som kvinnor och barn har, med något undantag, ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Antalet personer som är utsatta för våld i nära relationer antas vara många fler än vad statistiken om antalet polisanmälningar visar.

Alla har rätt till hjälp utifrån sin situation!

Du som är utsatt för våld har rätt till stöd som är särskilt anpassat utifrån dina behov. Det kan t.ex. vara att du är ung eller äldre, har funktionshinder, är drogberoende, har en utländsk bakgrund eller lever i en samkönad relation.

Är du förälder och utsatt för våld arbetar vi för att stödja dig i ditt föräldraskap så att ditt barns behov blir tillgodosedda och barnet kan växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Vi hjälper dig som vill förändra ditt aggressiva beteende!

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa dig att bryta negativa mönster om du är i en relation som blir allt mer destruktiv. Det kan vara att du har svårigheter med svartsjuka, att du utsätter någon för kontroll och kränkningar eller utsätter någon för fysiskt våld.

Här kan du få hjälp:

  • Du kan själv vända dig till Kriscentrum mellersta Skåne, som finns i Lund. Här får du stöd och hjälp genom individuella samtal och/eller genom samtal i behandlingsgrupper. Ring till Kriscentrum på 046-35 50 71 måndag till fredag kl.11.00 –12.00.
  • Du kan också vända dig till socialtjänsten och ansöka om olika former av stöd. Ring kommunens mottagningstelefon 0418-47 50 63. Be att få prata med någon i jouren för våld i nära relationer.


Publicerad: 2019-06-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun