Svalövs kommun

Bredbandsutbyggnad

Foto på nedgrävning av fiberkabel.

Status bredband på landsbygden

Under 2019 genomförde IP-Only upphandling av entreprenör för fortsatt fiberutbygganden i Svalövs kommun – etapp 2. Entreprenör för detta arbete är NCC, vilket är glädjande då de är en stor entreprenör med god kunskap och erfarenhet inom området. NCC var även ansvarig för fibernedläggning av första etappen.

Etapp 2

IP-Only/NCC NCC har börjat arbetet genom att borra under vägar, järnvägar och vattendrag där man inte har möjlighet att komma fram på något annat sätt. Just nu pågår arbete i de södra delarna av etappen, i området kring Billeberga. Därefter kommer NCC att fortsätta från Billeberga och gå norrut mot Axelvold, Kågeröd och sedan österut mot Röstånga och slutligen söderut mot Ask.
Ambitionen är att de första kunderna i Billeberga och området söderut kommer att få sin fiberanslutning installerad och driftsatt till sommaren 2020.

Området (etapp 2) som fiberutbyggnaden nu sker i är stort och omfattar ungefär 580 fastigheter och nästan lika många markavtal. I dagsläget har IP-Only nästan 80 procent av alla markavtal färdiga och de räknar med att ha resterande avtal på plats inom kort.

Kartvy över bredbandsutbyggnad etapp 2.

Etapp 2: Just nu pågår arbete i de södra delarna av etapp 2, i området kring Billeberga. Därefter kommer NCC att fortsätta från Billeberga och gå norrut mot Axelvold, Kågeröd och sedan österut mot Röstånga och slutligen söderut mot Ask.Karta: IP-Only (klicka på kartan för större upplösning)

Fiberinstallation hos fastighetsägaren – etapp 2
När det är dags att förbereda fiberinstallationerna inne på fastigheterna kommer ägaren att bli kontaktad av IP-Onlys entreprenör för att boka in en tid för tomtprojektering. Då går man igenom:

• Grävning från tomtgräns fram till huset.
• Var fiber ska dras in i hust.
• Placering av fibermottagare inne i huset.

Har fastighetsägaren frågor så kontaktar de IP-Only:
Tel: 0200-43 00 00 (vardagar 8-17)
Kontaktformulär: www.ip-only.se/privat/support/kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IP-Only
Vill du anmäla dig för bredband eller har frågor, vänligen kontakta:
Kundtjänst: 0200-43 00 00
E-post: kundservice@ip-only.se
webb: ip-only.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fibernedläggning söder om väg 17
Här är det Skåne Öppna Stadsnät (SÖS) som arbetar med att anlägga bredbandsfiber. Just nu arbetar de med att ansluta Håstenslöv. Under 2020 planerar de att även ansluta Trä, Gissleberga och Norra Skrävlinge.

Frågor och avtal söder om väg 17
Här kontaktas Skåne Öppna stadsnät på:
Tel: 046-73 35 80
E-post: info@skaneoppna.se
webb: http://skaneoppna.se/#contact Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etapp 3 - området norr om Kågeröd
I området norr om Kågeröd och resterande del av norra Svalövs kommun arbetas det fortfarande med att finna en ekonomisk lösning för hela området, även för de fastigheter som tidigare inte var möjliga att ansluta. Nu kommer dessa åter upp för diskussion tillsammans med andra eventuella lösningar. Man tittar till exempel på utsikten att finna synergier med IP-Onlys projekt i Bjuv/Åstorp. Denna möjlighet fanns inte vid planeringen för 18 månader sedan.

Kartvy över planerad bredbandsutbyggnad i etapp 3.

Etapp 3: området norr om Kågeröd och resterande del av norra Svalöv, arbetas det fortfarande med att hitta en ekonomisk lösning för utbyggnaden. Karta: IP-Only (klicka på kartan för större upplösning)

Statligt bidrag för bredbandsutbyggnad
Det statliga bidraget på 650 miljoner kronor för perioden 2020-2022 har av Post och Telestyrelsen (PTS) prioriterats till fyra regioner, vilka är: Blekinge, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Därmed är det inte möjligt att söka bidrag till Svalövsprojektet i dagsläget.

Detaljer om detta finns på: https://www.pts.se/bredbandsstod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens mål om 95 procent
Kommunen och IP-Only tittar fortsatt på olika möjligheter för utökade samförläggningar, finansieringsmodeller och kommunala stöd för att uppnå kommunens mål om att 95 procent av att alla fastigheter ska ha möjlighet till fiberuppkoppling. Här är anslutningar för e-hälsa och samhällsfunktioner, så kallade välfärdsportar, en viktig del.

Publicerad: 2021-04-12

Sidansvarig: Michael Andersson

Relaterad information

Kontakt

Bredband på landsbygd

För frågor och beställning av bredband

Norr om väg 17
IP-Only
Tel 0200-43 00 00
E-post

Söder om väg 17
SÖS (Skåne Öppna Stadsnät)
Tel 046-73 35 80
E-post

Bredband i tätort

Telia öppen fiber
(f d Svenska Stadsnät)

För frågor och beställning av bredband
Tel: 020-40 24 00
www.oppenfiber.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bredbandssamordnare Svalövs kommun

Emil Bernhardsson
Tel: 0709-47 53 98
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun