Svalövs kommun

Vatten och avlopp

Bild på brunnslock.

NSVA

Det är Nordvästra Skånes Vatten och Avloppsaktiebolag (NSVA) som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i Svalövs kommun.

NSVA är ett bolag som ägs gemensamt av Svalövs, Landskronas, Helsingborgs, Åstorps, Bjuvs och Båstads kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i de sex kommunerna.  

Sydvatten

Svalövs kommun är delägare i AB Sydvatten, som levererar 90 procent av det dricksvatten som förbrukas inom kommunens verksamhetsområde, resterande 10 procent produceras i kommunens egna grundvattenverk i Röstånga och Stenestad.

Vattenkvaliteten i de olika orterna redovisas i tabellen nedan (de mest efterfrågade parametrarna).

Vattenkvalitet

Parameter

Svalöv, Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp inkl Norrvidinge och Tågarp

Röstånga

Stenestad

Hårdhet, °dh

3,6-4,0

9-10

9-11

pH

8,5

8,0

7,5

Fluorid, mg/l

0,1-0,2

0,2

0,5

Vatten och avlopp på Landsbygden

Under 2013 antog kommunfullmäktige den strategi som ska gälla för VA på landsbygden, se dokument under relaterad information.

Publicerad: 2021-01-11

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun