Svalövs kommun

Lantlyckan

Nu har den allmänt kallade ”Lantmännen-tomten” fått ett nytt namn, Lantlyckan

Den 20 juni beslutade Samhällsbyggnadsnämnden på sitt sammmanträde att det nya namnet för Lantmännatomten blir Lantlyckan. Som underlag hade nämnden de nästan 70 olika namnförslag som inkommit från allmänheten under namntävlingen under maj månad. Namnet har en positiv klang samtidigt som det har en stark koppling till platsens historia.

Bakgrund
Svalövs kommun ser en ökad befolkningsinflyttning och en större efterfrågan på bostäder. Kommunens geografiska läge med närhet till regionens större städer och med kommande infrastruktursatsning gällande utbyggnad av Söderåsbanan, som kommer att ge tågstationer i Kågeröd och i Svalövs tätort, är kommunen nu redo för större exploatering.

Under 2017 har kommunen tillsammans med Midroc och HSB påbörjat en dialog gällande en framtida exploatering av området i Svalövs tätort. Den aktuella tomten ligger strategiskt bra och stationsnära och därför vill man tillsammans titta på olika möjligheter för området.

På tomten kan det bli aktuellt med blandad bebyggelse som till exempel bostäder och kommunala och kommersiella serviceinrättningar där ett nytt namn blir viktigt för platsens framtida identitiet.


Publicerad: 2017-07-05

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun